Earth Hour 2018

Blå himmel med vita moln

På lördag 24 mars infaller Earth Hour och vi uppmanar våra medarbetare att släcka på sina arbetsplatser. Men vårt miljö- och klimatarbete pågår varje dag, hela året. Den här veckan passar vi på att berätta lite extra om allt vi gör – läs gärna miljöredovisningen för 2017 och ta del av alla våra insatser.

I miljöredovisningen redovisas vårt övergripande miljöarbete och den del av arbetet med hållbarhet som är mest relaterad till miljöfrågor. Utgångspunkter i miljöredovisningen är FN:s agenda 2030 och Sveriges nationella miljökvalitetsmål som är beslutade av riksdagen, och såklart kommunens egna mål och projekt.