Eldningsförbud i Oskarshamns kommun

Eldningsförbud

Sedan den 29 maj är det eldningsförbud i Oskarshamns kommun. Eldningsförbud innebär att det inte är tillåtet att elda i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar med mera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Se bifogat beslut för mer information

Eldningsförbudet gäller tills vidare.

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om eldningsförbud