Eldningsförbudet upphävt

Eld

Det eldningsförbud som utlystes för Oskarshamns kommun den 23 maj upphävs 30 juni klockan 16.00. Detsamma gäller Mönsterås och Högsbys kommuner.
Under 24 timmar 29-30 juni föll ungefär 30 mm regn i Oskarshamns kommun vilket gör att risken för antändning och spridning avsevärt har minskat.

Följ brandrisken på SMHI:s webb.

Ta det försiktigt när du grillar i sommar och tänk på att du får vänta till oktober med att elda trädgårdsavfall.