Eldningsförbudet upphävt

Eld

Det eldningsförbud som utlystes för Oskarshamns kommun den 28 juli har upphävts.

Följ brandrisken på SMHI:s webb.

Ta det försiktigt när du grillar i sommar och tänk på att du får vänta till oktober med att elda trädgårdsavfall.