En vecka för barnen

Barn på lekplats

Hej föreningar och organisationer!

1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Detta betyder att barns roll som rättighetsbärare ytterligare stärks.

Vi på Oskarshamns kommun vill uppmärksamma detta genom att vecka 20, den 11-15 maj, anordna en barnrättsvecka.

Syftet med veckan är att sätta fokus på barns och ungas rättigheter samt öka kunskaperna om barnrättslagen och vad den betyder i Oskarshamns kommun.

Visionen är att alla barn och unga i vår kommun ska kunna ha ett gott liv.

Barnrättsveckan kommer pågå under vecka 20. Vi kommer att ha ett program – och vi hoppas kunna fylla det med aktiviteter av alla möjliga slag – givetvis tillsammans med barn och unga.

Redan nu vet vi att det kommer att innehålla många spännande, roliga och intressanta aktiviteter.

Vill du och din förening/organisation vara med och synliggöra och främja barns rättigheter och vara med och skapa ett gott liv för alla barn?

Föreläsningar, teater, mat, dans, musik, litteratur, sport… bara fantasin sätter gränserna så länge det går att koppla aktiviteten till barn och deras rättigheter.

Arrangera en aktivitet som på något sätt berör ämnet och maila oss på: kommunstyrelsen@oskarshamn.se

Skriv Barnrättsveckan i ämnesraden, så fixar vi på Oskarshamns kommun så att er aktivitet kommer med i programmet och sprids till allmänheten.

Senast den 13 april behöver er aktivitet vara inskickad för att hamna i programmet.

Hoppas att vi tillsammans kan arbeta för att skapa ett Oskarshamn där barn och unga får bästa möjlighet till utveckling.

Vi är varandras rättighetsbärare!

Arbetsgruppen för barnrätt, Oskarshamns kommun