EU-medel till projekt

En hand med en blå penna skriver på ett papper.

Oskarshamns kommun har fått en EU-ansökan beviljad för ett projekt kring underleverantörer som drabbats av OKG:s avveckling. Projektet ska pågå i tre år och budgeten är på närmare 8,9 miljoner kronor. EU står för 50 procent och regionförbundet samt Oskarshamns kommun för 25 procent var.

Avvecklingsbeslutet har redan påverkat underleverantörer till OKG. Många har varit alltför beroende av affärerna med kärnkraftsindustrin/OKG och måste nu se sig om efter nya kunder. Vid projektets slut ska företagen samverka mer och ha en större förståelse för vikten av att hela tiden utvecklas.
OKG:s underleverantörer finns främst norra länet och företagen tillsammans sysselsätter flera tusen personer.

"Projektet har som ambition att arbeta inom ramen för nuvarande strukturer, men att öka intensiteten och samverkan mot ett gemensamt mål, nämligen ett starkare näringsliv som bidrar till regionens attraktionskraft. Det unika med detta projekt är att det tillför extraordinära resurser i en akut situation och ska dessutom lägga grunden för ökad samverkan, med ambitionen att företagen ska engagera sig i någon form av gemensam plattform" skriver näringslivschef Douglas Almquist i sin ansökan till Europeiska utvecklingsfonden.