Felaktigt utskick av fakturor

En gul pratbubbla med svart utropstecken i mitten.

Ett fel i systemet där Oskarshamns kommun hanterar kundfakturor har resulterat i felaktiga utskick. Det innebär tyvärr att det har skickats ut dubletter av fakturor under perioden 2020-06-12 till och med 2020-06-18.

Du som fått dubletter ska efter kontroll av fakturabelopp, OCR-nummer samt fakturanummer endast betala en av de utskickade fakturorna och kasta övriga. Du behöver inte kontakta oss för ytterligare åtgärder. 

Det som var fel i vårt system är åtgärdat.