Förändringar på Lilla Torget i höst

Skiss över Lilla Torget

Med start 1 september 2019 planeras en del mindre upprustningar av Lilla torget. I planerna finns en permanent scen, lekyta, nya sittmöbler, ny belysning samt mer grönska. Dessutom förbereds elanslutningar i marken på två olika platser för att skapa förutsättningar och underlätta för etablering av serveringar.

1 miljon kronor finns avsatt i investeringsbudgeten för åtgärderna. Dessutom har kommunen fått ett bidrag på 150 000 kronor från Boverket för att förnya grönskan på torget.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av november.