Första spadtaget för COOP:s nya lokaler

Första spadtaget för Coop:s  lokaler. Från vänster: kommundirektör Rolf Persson, PGJ Bygg AB:s platschef, kommunalråd Peter Wretlund, konsumentföreningens ordförande Kent Lundgren och Coop:s VD Niclas Johansson

Första spadtaget togs i dag för ut- och tillbyggnaden av Coop:s lokaler i anslutning till Flanaden och Hantverksgatan. Byggprojektet har planerats i många år, men har av olika anledningar blivit försenat.

Det var därför fem nöjda och förväntansfulla herrar som tog det första spadtaget denna gråmulna januaritisdag. Bland dessa återfanns både kommunalrådet Peter Wretlund och kommundirektör Rolf Persson. I övrigt var Konsumentföreningens ordförande Kent Lundgren och Coop:s VD Niclas Johansson förstås på plats tillsammans med generalentreprenören PGJ Bygg AB:s platschef. Bygget kommer att sysselsätta cirka 15-20 personer och flera lokal underleverantörer. Hela byggprojektet är kostnadsberäknat till 70 miljoner kronor.

Bygget omfattar tre huskroppar. Den tidigare Hantverksgatan blir inglasad så att man kan se den gamla sträckningen. Coop:s nya huvudentré blir från den nya parkeringen. Utanför entrén iordningsställs en mötesplats, ett relativt litet torg. De gamla K-märkta husen i kvarteret blir kvar.

Inne i det nya Coop iordningställs också tre nya butikslokaler. För närvarande är det klart att klädkedjan Cubus kommer att flytta in i en av dessa.

Tidplanen innebär att bygget inleds i januari i år och att Coop ska kunna flytta in i sina nya lokaler i november. Under perioden december 2017 - januari 2018 sker ombyggnaden för externa hyresgäster. Våren 2018 iordningställs de externa ytorna och senvåren samma år sker nyöppningen.

Peter Wretlund ser mycket positivt på utbyggnaden eftersom dessa satsningar stärker både centrumhandeln och Oskarshamns attraktivitet. Coop:s VD och Konsumentföreningens styrelseordförande är mycket nöjda med att bygget påbörjas efter många år av förseningar.

Kommunens beslut om p-skiva i centrum välkomnas som ett viktigt beslut. Parkeringsytan i centrum är väldigt viktigt för handeln. Kommundirektören förtydligar att det blir 120 p-platser på den nya parkeringsytan. 79 platser försvinner när nu Mejeriplan bebyggs, men det blir trots det ett totalt tillskott på 15 platser i centrum.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn