Försvaret övar i Oskarshamn

Aurora 17 Gotland EOD. Ammunitionsröjare med minsökare.

Under den kommande veckan kommer du kanske se ovanligt många poliser och militärer i Oskarshamns kommun. Det är  Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum som övar. Övningen pågår från 2 till 9 maj och genömförs framförallt i Oskarshamn, Eksjö och Nässjö.

Realistiska moment genomförs i stadsmiljö, på flygplatser och i närheten av andra samhällsviktiga funktioner samt i kustnära miljöer för att öka ammunitionsröjarnas förmåga. Övningen ger även möjlighet för räddningstjänst och ambulans att övas i händelser där oexploderad ammunition och andra hot förekommer.