Försvarsmakten övar

Två försvarsfartyg på havet.

Under de kommande tre veckorna övar Försvarsmakten i bland annat Oskarshamns kommun. Övningarna kommer hos oss framför allt märkas till sjöss men de båda övningarna genomförs i luften, på marken och till sjöss.

Övningen som mest påverkar Oskarshamn är Northern Coasts, eller NOCO, en multinationell övning där värdskapet roterar mellan olika nationer. I år är det Sveriges tur och övningen tar till stor del plats i södra och mellersta Östersjön. Övningen inleds i Karlskrona 8-11 september, sedan kastar fartygen loss för att öva fram till den 21 september.

Dessutom pågår övningen Aurora 17 under perioden 11–29 september. Det är en nationell övning där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.
Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och andra länder i Aurora 17.
De största övningsområdena för Aurora kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Har du frågor eller vill läsa mer om övningarna, besöker du Försvarsmaktens hemsida.

Försvarsmakten har också särskild information för båtfolk och skärgårdsboende som kan vara bra att ta del av om du bor i skärgården eller planerar att vara ute med din båt under övningarna. 

Foto: Joel Thungren, Försvarsmakten