Frågor och svar om hamnsaneringen

Flygbild över Oskarshamns hamn sett från hamninloppet.

Nu när hamnsanerings-projektet går in på sin tredje muddringssäsong har du kanske sett att metoden inte är den samma som innan, nu används ett grävmudderverk. 

Muddringen kommer precis som tidigare att pågå dygnet runt, sju dagar i veckan, från april till november. 

Besök renhamn.se för att få svar på dina frågor om hamnsaneringen