Fyraårigt avtal om fortsatt färjetrafik Oskarshamn-Byxelkrok, Öland

Representanter från Oskrshamns kommun, Borgholms kommun och Rederi AB Ölandslinjen med Ölandsfärjan i bakgrunden.

Ölandsfärjan M/S Solsund kommer att trafikera Oskarshamn–Byxelkrok även i fortsättningen. Färjan har köpts av sjökaptenerna Daniel Arnesson, Böda, och Måns Larsson, Kalmar, och deras nya företag Rederi AB Ölandslinjen. Efter att köpet blev klart har Oskarshamns och Borgholms kommuner träffat ett avtal om marknadsstöd till Ölandsfärjan åren 2019-2022. Avtalet undertecknades den 25 mars av kommunalråden Andreas Erlandsson, Oskarshamns kommun och Ilko Corkovic, Borgholms kommun samt de båda kommundirektörerna Rolf Persson och Jens Odevall.

Kommunerna gläder sig särskilt åt att ett flerårigt avtal har kunna träffas och det har för övrigt varit målet under flera år, men inte visat sig möjligt. Kommunerna betalar ett marknadsstöd på totalt 550 000 kr. Det är 50 000 kronor mer jämfört med 2018. Oskarshamns kommun svarar för 315 000 kronor och Borgholms kommun för 235 000 kronor per år under avtalsperioden.

Kommunerna har intresse av att de regionala miljömålen uppnås och att en miljöanpassning av färjan sker. Det gäller också åtgärder för att öka färjans hastighet för att korta restiden. Att detta bör ske under avtalsperioden framgår också av avtalet. Kommunerna fortsätter i övrigt arbetet tillsammans med Region Kalmar län för att långsiktigt försöka utveckla konceptet kring en eventuell fossilfri biohybridfärja i linje med målen för ett Fossilfritt Sverige inom tranportsektorn.

Ölandsfärjan kommer att köra den 14 juni–31 augusti. Färjan kommer att finnas med i turismorganisationernas bokningssystem och bokningsbara produkter för besökarna kommer att tas fram av turismorganisationerna Attraktiva Oskarshamn AB och Ölands Turism AB. Den nya tidtabellen ökar förutsättningarna för dagsbesök från både Öland och Oskarshamn.

De båda kommunerna vill i sammanhanget tacka den tidigare ägaren till M/S Solsund Håkan Ottosson för mycket gott samarbete under alla de år som han har ansvarat för färjetrafiken.

På bild (från vänster): Ted Lindquist, Rolf Persson, Andreas Erlandsson, Måns Larsson, Ilko Corkovic, Jens Odevall och Lennart Bohlin.