Gott resultat i enkäten om företagsklimat

Pilar som pekar uppåt

Svenskt näringsliv har presenterat resultatet från enkäten till företagen om det lokala företagsklimatet. 

1213 företag har svarat i länet. Fem kommuner får högre betyg än förra året i sammanfattande omdömet, bland annat Oskarshamn, en får samma och sex kommuner får lägre betyg. Generellt sett så ökar landets snittbetyg något sedan förra året och Kalmar län ligger som helhet något under Sverigesnittet. 

Mer info finns på www.foretagsklimat.se och hos Svenskt näringsliv.