Skräpplockar-månad 1 maj - 31 maj i Oskarshamn

För markandsföring Event

Håll Oskarshamn rent 

Under maj månad anordnar tekniska kontoret en skräpplockar månad
för politiker och kommuninvånare i Oskarshamns kommun.

Påsar och handskar kan hämtas på tekniska kontoret Södra Fabriksgatan 20,
tisdagar mellan klockan 13:00 – 16:00 vecka 17 – vecka 21.

Skräpet som samlas ihop kan slängas på tekniska kontoret i containern på gården,
( gäller endast håll Sverige rent påsar ).
Denna månad är ett led i att göra Oskarshamns kommun till en av de renaste kommuner i landet.

Medverka nu till att göra vår kommun ren och fin!

TEKNISKA NÄMNDEN OCH TEKNISKA KONTORET