Hämtning av trädgårdsavfall

Trädgård

Information från KSRR:

De kunder som missade säsongens första trädgårdshämtning erbjuds kostnadsfri extrahämtning.

Från och med 1 april 2019 är det många av våra kunder som fått ändrade hämtdagar för trädgårdsavfall.

KSRR har dessvärre missat att skicka ut information om denna förändring och många kärl blev inte tömda på säsongens första trädgårdsrunda under vecka 14 och vecka 15.

De kunder som med anledning av detta är i behov av hämtning före nästa ordinarie tillfälle, erbjuds därför en kostnadsfri extrahämtning.

Kontakta KSRR:s kundservice via e-post info@ksrr.se, eller telefon 020-40 43 00, senast torsdag 18 april 2019 för beställning.

Vi beklagar det inträffade och har nu sett över våra informationsrutiner för kommande verksamhetsförändringar.

Aktuella hämtscheman finns att ladda hem från vår hemsida www.ksrr.se

Checklista inför hämtning

  • På hämtdagen behöver kärlet finnas tillgängligt för oss från klockan 06.00
  • Låt kärlet stå framme tills det är tömt
  • Placera kärlet med handtaget ut mot vägen/platsen där sopbilen stannar, max tre meter från tomtgräns
  • Vägen mellan vår sopbil och kärlet får inte blockeras
  • Endast avfall från din trädgård får läggas i kärlet och locket måste gå att stänga helt.
  • Inga plastpåsar eller plastsäckar får läggas i kärlet
  • Kärlet får totalt väga max 75 kg