Hög brandrisk

Eld

Vi uppmanar till stor försiktighet vid eldning, det är torrt i skog och mark. Kom ihåg att det i Oskarshamns kommun råder generellt eldningsförbud i tätbebyggt område och vid samlad bebyggelse. Ordnade valborgseldar i kommunen har sökt och fått tillstånd. Det finns mer att läsa om eldning, eldning av trädgårdsavfall och brandrisk här på oskarshamn.se. 

Detta gäller:

  • trädgårdsavfall och liknande ska lämnas på återvinningscentralen
  • du får grilla på tomten och iordningställda grillplatser

Att elda kan innebära risker för människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan påverka och förändra eldens beteende. Därför ska du alltid vara försiktig när du eldar.