Hög halt av kiselalger

Kommunvapnet i blått och gult med blå text Oskarshamns kommun centrerat på två rader under.

I slutet av augusti upptäcktes det röda missfärgningar i vattnet längs kusten. Provsvar har nu visat att det fanns en mycket hög halt av så kallade kiselalger i vattnet.  

Den typ av kiselalger (Fragilaria crotonensis) som fanns i vattnet är inte giftiga, och det fanns heller inga andra alger i vattenproverna från den aktuella perioden som kan orsaka förgiftningssymtom. 

Det är mycket troligt, men inte säkerställt, att det var kiselalgerna som färgade vattnet rött.