Hur blir det med kärnkraftsavfallet?

O2 med natur i förgrunden.

Vad har Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten slutligen sagt? Vad vill kommunen?

Kommunens LKO-projekt bjuder in till information om planeringsläget, Mark- och miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens yttranden till regeringen och kommunens ställningstaganden hittills.

Tid: 15 februari kl. 19.00-21.00
Plats: Höganäslokalen, Figeholm

Informerar gör Bodil Liedberg Jönsson som är kommunens projektledare samt representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Svensk kärnbränslehantering AB, SKB.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!