Hur påverkar allt högre havsnivåer platser i vår kommun?

Oväder i hamnen där vattnet har stigit mer än en meter och översvämmat en bro.

Klimatförändringarna gör att haven stiger. I slutet av det här seklet kan medelvattennivån vara cirka 70-80 centimeter högre än idag. En likadan storm som den vi upplevde den 4 januari 2017 skulle då, år 2100, orsaka en högsta vattennivå runt 2 meter över dagens medelvattennivå.

Detta är viktigt att ta hänsyn till när vi planerar och bygger för framtiden i kommunen, så att nya hus och vägar klarar av sådana stormar. I Inre hamnen kommer bland annat marknivån att höjas en del och vi förbereder för att kunna bygga en barriär mot vattnet. Byggnader ska också säkras så att de klarar översvämningar upp till 2,7 meter över dagens havsnivå.

Det är väldigt osannolikt att havet stiger så mycket. Nivån har bestämts just för att sannolikheten för översvämning som innebär stora kostnader för samhället eller enskilda ska vara liten, både idag och de närmaste hundra åren.

Detta innebär 2,7 meter

Vi har tagit fram en karta som visar vad en höjning av vattennivån med 2,7 meter innebär. När kartan öppnats behöver du klicka ur Planinformation och Fastighetsinformation, samt klicka i rutan Områden upp till...i rutan till höger. Du kan sedan zooma in med hjälp av plustecknet som du hittar längst uppe till vänster.
Kartan visar alltså en mycket extrem havsnivå, det är låg sannolikhet att detta ska inträffa även år 2100, men om din fastighet berörs så kan det vara klokt att ha med detta i tankarna, exempelvis vid om- eller nybyggnad.

Bild från den 4 januari i år, då vattennivån steg mer än en meter och bron mellan Brädholmen och Badholmen översvämmades.