Detta görs nu för att nå en budget i balans

Barn som klipper på papper med en sax

Information om bildningsnämndens budgetarbete.
Sammantaget visar det preliminära resultatet för 2017 på ett underskott om 13,3 mkr för bildningsnämnden. 2018 inleds därför med ett intensivt arbete för att nå en budget i balans.
- Nu tittar vi på hur vi kan effektivisera verksamheten. Innan vi bestämmer oss för hur vi ska göra behöver vi noggrannare analysera möjligheterna och konsekvenserna av dem, säger förvaltningschef Lotta Lindgren.

Analyserar för att få underlag till beslut
Storleken på beloppet som måste sparas motsvarar lön för ett antal tjänster och det finns likväl andra sätt att spara.
- Analyserna kommer ge oss ett underlag att ta beslut utifrån, säger Lotta Lindgren.
Lotta Lindgren har förståelse för att beskedet om besparingarna väcker frågor och funderingar hos vårdnadshavare och medarbetare.
- Vi kommer prioritera elevernas rätt till en kvalitativ skola i alla lägen, säger hon och tillägger att information om processen och åtgärder som beslutas utifrån den kommer att kommuniceras löpande genom hemsidan och intranätet.

Genomlysning av verksamheten
Majoriteten har gett bildningsförvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av nämndens verksamhet med fokus på kostnader där jämförelse sker mellan 2015 och 2017. Genomlysningen ska redovisas vid bildningsnämndens sammanträde i mars 2018.

 

Har du frågor om bildningsnämndens budgetarbete maila till:

bildningsforvaltningen@oskarshamn.se