Information till dig som fått ferieplats 2018

Sök feriearbete

Information till dig som har fått en ferieplats sommaren 2018!
Om du ännu inte har skrivit på ditt anställningsavtal på grund av att du saknar kompletta handlingar så behöver du komma till Servicecenter, Stadshuset, på någon av följande tider för att skriva under ditt avtal:
Torsdag den 7 juni klockan 15:00-16:30
Onsdag den 13 juni klockan 15:00-16:30