Inget snus i avloppet!

Miljö - Information till Kommunens hemsida

Sluta fulspola snuset!

Varje år spolas stora mängder använt snus ned i toaletten och tillsammans med avloppsvattnet transporteras det vidare genom ledningarna till reningsverket. I reningsverket renas vattnet och de fasta partiklarna från snuset avskiljs som slam.

Snus innehåller kadmium, som är en tungmetall, och verkar skadligt på människor, djur och natur i högre halter. Spridningen av kadmium ut i naturen via exempelvis avloppsslam som läggs på åkrar bör därför begränsas. Allt snus som årligen spolas ned i avloppet bidrar till extra onödigt skräp som ska renas och försämrar kvaliteten på avloppsslammet.

Vill du göra en enkel insats för miljön – sluta fulspola prillan! Snus ska slängas i soppåsen och sorteras som brännbara hushållssopor. Det enda som kan spolas ned i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper.

Mer info finns på http://www.svensktvatten.se

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn