Instagram

Information från TK

Nu finns även Tekniska kontoret på Instagram!

Tanken och syftet med kontot är att sprida information och visa positiva ögonblicksbilder från vår verksamhet samt publicera aktuella händelser.
Kontot kommer att rotera mellan våra avdelningar veckovis.
Som instagrammare @TK_Ohamn representerar vi vår förvaltning på tekniska kontoret.

Följ oss: @TK_Ohamn