Inventering av foder- och betesmark

Ko närbild

Det varma och torra sommarvädret har orsakat torka och problem för många djurägare, med följder som brist på foder och halm.

Hos Tekniska kontoret, som förvaltar kommunens mark, har tillgången till mark för foderskörd inventerats. Man kan konstatera att all kommunal produktiv jordbruksmark är utarrenderad. Är du i behov av foder och känner till kommunal mark som är lämplig att slå är du välkommen att kontakta Tekniska kontoret via Servicecenter på telefon 0491–88 000.

För betesmark gäller samma princip, kontakta Tekniska kontoret om du behöver bete till dina djur och har förslag på passande kommunal mark. Du får själv ordna med stängsel och andra åtgärder som kan behövas.