Inventering egna brunnar

Papper om inventering av brunnar

Har du en brunn? Nu har du möjlighet att göra en insats för miljön! I dagarna gör Trafikverket en inventering av enskilda brunnar i kommunen. Syftet är att öka vår kännedom om känsliga områden vid ogräsbekämpning längs järnvägen.

Du kan hjälpa till genom att berätta var eventuella brunnar på din fastighet finns. Du får en blankett med tillhörande karta och information om hur du går tillväga om du äger en fastighet som ligger max 20 meter från järnvägen och som i Lantmäteriets fastighetsregister har vattenkod ’Enskilt vatten året om’, ’Kommunalt/enskilt sommarvatten’ eller ’Vatten saknas’. Håll utkik i brevlådan!