Kalmarsund pride

Pride 2018

Oskarshamns kommun deltar i Kalmarsund Pride. Under veckan kommer regnbågsflaggan vara hissad utanför kommunala byggnader och prideveckan uppmärksammas i våra verksamheter.

När vi hissar regnbågsflaggan visar vi att Oskarshamns kommun står för allas lika värde och ett inkluderande samhälle. Att Oskarshamns kommun deltar i Kalmarsund Pride kommer märkas bland annat på Stadsbiblioteket och i våra sociala medier.

Kalmarsund Pride arrangeras nu för tredje gången och föreningen verkar för ett öppet och välkomnande samhälle som inkluderar alla människor oavsett ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion och funktionalitet. Festivalen vänder sig till alla som är solidariska med Kalmarsund Pride-föreningens strävan att få ett mer inkluderande samhälle.