Klart att Oskarshamn ska ingå i Linnéuniversitetets lärarutbildning med VI-profil

Några barn sitter vid bordet och fyller i papper med siffron. Lär sig skriva.

Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet har beslutat att från och med höstterminen 2020 utse Oskarshamns och Karlskronas kommuner till noder för verksamhetsintegrerad lärarutbildning inom grundlärarprogrammet. Det betyder att vi kommer att få åtta studenter från lärarprogrammet, med inriktning årskurs 4-6, till två av våra skolor. Året därpå utökas det med ytterligare åtta studenter och fler skolor.

Den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen innebär att studenterna gör två dagar varannan vecka, under hela utbildningen, på plats på en skola. På skolorna får studenterna vägledning av erfarna och behöriga pedagoger. Det är alltså en slags utökad praktik som ger studenterna mycket värdefull erfarenhet från skolans värld, redan innan de fått sitt första jobb.

 – Satsningen som innebär att skolor i Oskarshamns kommun får ingå i Linnéuniversitets grundlärarutbildning kommer vara viktig för kompetensförsörjningen i framtiden och möjliggör också för flera att studera till lärare, säger Anton Sejnehed, bildningsnämndens ordförande.