Klippa häcken

Information

Säker trafik på våra bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms.
Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri.
Se över trafiksäkerheten vid din tomt! Vad du som tomtägare kan göra.
Det kan gömma sig ett barn på vägen bakom den höga häcken.
Även en del träd och häckar bära frukt och grenarna hänger ut i cykelbanorna och på trottoarerna. Den som cyklar/går kan få grenar i ansiktet. - Gå en runda på din tomt med en sekatör eller häcksax och tänk över vilka trafiksäkerhetsfällor det finns.

Ser du att det finns trafikfällor som dessa på kommunens mark så hör gärna av dig!
Telefon 0491-880 00 till Servicecenter. Mer information om höjder och siktlinjer finns i
en broschyr som heter Klippa häcken!