Kommunfullmäktige den 8 januari 2018 är inställt

En gul pratbubbla med svart utropstecken i mitten.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 januari 2018 är inställt på grund av få ärenden.
Nästa sammanträde hålls den 12 februari.