Kulturfesten skjuts fram till 2018

En nonfigurativ illustration med en blandning av färger

Pressmeddelande 170518

Den politiska ledningen, kulturavdelningen och strategi- och näringslivsenheten har gemensamt beslutat att skjuta fram den föreslagna satsningen på en tredagars större kulturfest till slutet på augusti 2018.

Planer fanns att genomföra Kulturfesten den 24-26 augusti i år. Ambitionen är nu istället att med lite längre planerings- och startsträcka satsa på en liknande kultur- och upplevelsefest för hela kommunen i augusti 2018. Målet är att dessa fest- och upplevelsedagar ska bli ett årligt återkommande evenemang. De bör därför planeras med längre framförhållning än vad som var möjligt i år.

Den tidigare Kulturnatten påverkas inte av beslutet utan kommer att genomföras någon gång i november, som planerat.

Kulturchef Peter O Ekberg framhåller:" Vi på kulturen koncenterar oss på flera nya koncept som vi sjösätter från och med 27 maj på både Döderhultarns plats och i Kulturhuset. Detta gäller för övrigt alla planerade kultur- och upplevelseaktiviteter i kommunen, t. ex Konstrundan. För övrigt är målet att varje dag ska kunna kännas som en möjlig kulturfest. Åtminstone vad gäller tillgången till upplevelser i kommunen."