Lågt vattentryck

Vattnet forsar ut ur ett rör och över bilden står texten vattenläcka.

Lågt vattentryck på Vintergatan. Omgivande gator kan också vara påverkade.
Vattnet kan vara brunfärgat. Spola då till det blir rent innan du använder vattnet.
Vänta med att tvätta till problemet är löst och vattnet helt rent.