Lämna dina synpunkter på förskola och skola

Enkät

Du som har barn i skola och förskola ges nu möjligheten att tycka till om kvaliteten i våra skolor och förskolor. Länk till enkäten har du fått via mejl eller Unikum.

Enkäten är öppen till och med 31 mars. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna vara så bra som möjligt. Vi tackar dig för ditt deltagande. 

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn