Länsstyrelsens lansering av den regionala strategin Ett jämställt Kalmar län

Bilden visar från vänster: Sara Olsson, HR-specialist Oskarshamns kommun, Elisabeth Edberg- Karlsson samordnare för sociala frågor Länsstyrelsen och Helen Nilsson särskild sakkunnig jämställdhet Länsstyrelsen.

Idag (8 mars) är Oskarshamns kommun på plats på residenset i Kalmar för att delta vid Länsstyrelsens lansering av den regionala strategin Ett jämställt Kalmar län.
Kommunens avsikt är att ansluta sig till strategin och på det sättet ytterligare stärka vårt jämställdhetsarbete, utifrån de sex nationella jämställdhetsmålen.
Bilden visar från vänster: Sara Olsson, HR-specialist Oskarshamns kommun, Elisabeth Edberg- Karlsson samordnare för sociala frågor Länsstyrelsen och Helen Nilsson särskild sakkunnig jämställdhet Länsstyrelsen.