LIS-områden sökes!

Vattendrag i skogen

Vill du utveckla i sjönära lägen?

Ofta är det komplicerat, eller till och med omöjligt, att driva verksamhet eller bygga i sjönära läge på grund av strandskydd. Men det finns möjligheter och det kan vi hjälpa dig som markägare med!

Oskarshamns kommun vill ta till vara möjligheten att peka ut områden för landsbygdsutveckling i sjönära lägen. Dessa områden kallas för LIS-områden.

I ett LIS-område kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet. Tanken med LIS-områden är att de ska skapa sysselsättning och öka eller bevara underlaget för service på landsbygden.

Kan en del av min fastighet/mark bli ett LIS-område?

För att ett område ska kunna bli LIS-område behöver ett antal kriterier vara uppfyllda.

Exempelvis:
Platsen måste vara vid en insjö eller vattendrag, alltså inte vid kusten längs Östersjön.
• Det får inte inkräkta på allmänhetens tillgång till strandområden eller livsvillkor för djur och växter.
• Det man planerar att upprätta ska kunna ge ett ökat underlag för den service som finns i närmaste tätort genom att till exempel bidra till sysselsättning, utveckla besöksnäringen eller kunna erbjuda boende i attraktiva lägen.

Vad kan jag bygga?

Möjlig utveckling skulle exempelvis kunna vara:
• En turistanläggning där tillgång till stränder och vatten är en förutsättning, eller åtminstone en avsevärd fördel.
• Livsmedelsförädling som behöver ligga vid vatten, till exempel fiskodling och fiskförädling.
• Verksamheter som behöver kombineras för att täcka upp säsongen och få bättre lönsamhet.
• Boende i attraktiva lägen med flera hus.

Vart vänder jag mig för mer information?

Vi tar gärna emot dina förslag på nya LIS-områden, idéer, tankar och funderingar, fram till och med 31 oktober.

Kontaktpersoner:

Planarkitekt Ingmarie Söderblom
ingmarie.soderblom@oskarshamn.se
Telefon: 0491–881 49

Landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher
kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se
Telefon: 0491–76 42 82