Mark- och miljödomstolen håller förhandling i Oskarshamn

Fotomontage av Clink

Nu i veckan samlas Mark- och miljödomstolen för förhandling i Oskarshamn. Det finns möjlighet att följa förhandlingarna på plats.

Förhandlingarna hålls på Forum enligt följande:
Måndag 2 oktober start kl 13.30.
Tisdag 3 oktober start kl 08.30.
Torsdag 5 okotber start kl 13.00.
Fredag reservdag.
Det behövs ingen anmälan för att närvara under förhandlingarna.

Den 5 september inleddes huvudförhandlingen i miljöprövningen av SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om Sveriges använda kärnbränsle.
Två veckors förhandling har redan hållits i Stockholm. Nu väntar en vecka i Oskarshamn och sedan en vecka i Östhammar innan rätten åter samlas i Stockholm. Det som rätten prövar är frågan om slutförvar i Forsmark, inkapslingsanläggningen i Oskarshamn (Clink), samt transporter.

SKB:s ansökan prövas också enligt Kärntekniklagen. Den prövningen sker av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Östhammars och Oskarshamns kommun får också yttra sig till regeringen, som är den instans som kan bevilja tillstånd för projektet.

Ansökan är på mer än 10 000 sidor och bygger på forskning och teknikutveckling som SKB bedrivit under närmare 40 år, samtidigt som man arbetat med att finna en plats för slutförvar. SKB gjorde förstudier i åtta kommuner och platsundersökningar i två kommuner, där Oskarshamns kommun var en, innan Forsmark i Östhammars kommun valdes som lämplig plats år 2009.

Har du frågor om förhandlingarna? Kontakta Bodil Liedberg Jönsson, chef för strategiska utvecklingsprojekt, bodil.liedbergjonsson@oskarshamn.se.

SKB skriver mer om förhandlingarna på sin webb. 

Bild: Fotomontage av mellanlagret (Clab) och inkapslingsanläggningen som tillsammans benämns Clink. Foto: SKB.