Martin Schibbye besöker Oscarsgymnasiet

Martin Schibbye talar inför elever på Oscarsgymnsasiet

Idag säger vi tusen tack till Brit Stakston och Martin Schibbye som besökt Oscarsgymnasiet och SA. Våra elever i åk1, 2 och 3 fick under en timmes tid lyssna till hur mediabranschen vänts upp och ner av de förändringar som internet medfört samt vikten av att vara på plats i det land vars historia man berättar. När Schibbye talade om hur han och Johan Persson blev fängslade i Etiopien 2011 lyssnade vi alla andäktigt! Spännande, skrämmande och fascinerande.