Möte och utbildning med Kärnkraftskommunerna

Gruppbild Kärnkraftskommunerna

Utbildning av ledamöter och ersättare i de lokala säkerhetsnämnderna och mandatperiodens första möte med Kärnkraftkommunernas styrelse

Ett 70 tal personer från de fem kärnkraftskommunerna Oskarshamn, Varberg , Östhammar, Kävlinge och Nyköping deltog den 27-29 mars i en utbildning vid Ringhalsverket i Varberg. På programmet fanns bland annat information om strålning, reaktorsäkerhet och haveriberedskap samt systemet för att omhänderta radioaktivt avfall i Sverige. Utöver Vattenfalls experter deltog bland annat även representanter från Energi- och miljödepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelsen i Halland.

Vid utbildningsdagarna deltog följande personer från Oskarshamns kommun: Andreas Erlandsson (S), ordförande i lokala säkerhetsnämnden och ledamöterna: Ingela Ottosson (M), Rigmor Eklind (S), Joakim Rylin (S), Karl-Erik Gustavsson (L) och Andreas Bäckström (SD), samt ersättarna Eva-Marie Hansson (M), Lena Fyhr (V), Charlotte Sternell (C),Peter Wretlund (S) och Anita Hultgren (S). Lokala säkerhetsnämndens sekreterare Ted Lindquist fanns också med bland deltagarna.

Rundvandring på Ringhals

Deltagarna gjorde en rundvandring i Ringhals utbildningscenter och kontrollrumssimulatorn för reaktor 2 besöktes också. I simulatorn fick deltagarna information om hur skiftarbetet är upplagt och de rutiner som kontrollrums-personalen använder för att övervaka processen. Dessutom utlöstes ett så kallat snabbstopp för att visa hur reaktorn kan stängas av om behov uppstår. Det första som händer när det sker en incident är att reak­torn snabbstoppas vilket avbryter de energialstrande ked­jereaktionerna i bränslet och kärnklyvningen avbryts. Detta sker inom några sekunder.

Utbildningsdagarna var uppskattade av deltagarna. Vissa har suttit i den lokala säkerhetsnämnden under flera mandatperioder medan många är nya i sina uppdrag.

De lokala säkerhetsnämnderna

Alla ledamöter och ersättare i de lokala säkerhetsnämnderna utses av regeringen efter förslag från kommunerna. Enligt svensk lag ska allmänheten ha insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftkommun. Nämnden är en statlig myndighet. Ledamöterna är kommunpolitiker som utses av regeringen efter förslag från respektive kommun.

Ledamöternas uppdrag innebär att hålla sig underrättade om det kärntekniska säkerhetsarbetet som utförs eller planeras vid anläggningarna, att känna till hur beredskapen mot kärnkraftsolyckor är utformad vid kärnkraftverket och att informera allmänheten om det kärntekniska säkerhetsarbetet och om beredskapsplaneringen.

Vid nämndernas sammanträden lämnar representanter från den kärntekniska anläggningen aktuell information om verksamheten och säkerhetsarbetet. Strålsäkerhetsmyndigheten medverkar ofta vid nämndernas sammanträden.

Kärnkraftkommunernas Samarbetsorgan (KSO)

I över 40 år har Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan (KSO) funnits. KSO har fem medlemskommuner; Kävlinge, Nyköping, Varberg, Oskarshamn och Östhammars kommuner. Under alla år har kärnsäkerhets- och beredskapsfrågorna varit i fokus. KSO har genomfört flera studieresor genom åren. Bland annat har Japan och Fukushima, Frankrike, USA och Harrisburg samt Ukraina och Tjernobyl fått besök. Syftet är att följa utvecklingen i olika länder med kärntekniska anläggningar och frågor som rör kärnsäkerhet och kompetensförsörjning samt kärnavfall.

KSO hade sitt första styrelsemöte för mandatperioden i samband med utbildningsdagarna i Varberg. Till ny ordförande valdes Margareta Widén Berggren (S), kommunalråd i Östhammars kommun och till vice ordförande valdes Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunalråd i Varbergs kommun.

Peter Wretlund avtackades

Vid mötet avtackades även KSO:s förre ordförande och Oskarshamns tidigare kommunalråd Peter Wretlund (S), som varit ordförande sedan 2011. Även avgående vice ordföranden Anna-Lena Söderblom (M) från Östhammars kommun avtackades. Den tidigare styrelserepresentanten Rigmor Eklind (S) från Oskarshamns kommun tackades av efter mer än 20 år i styrelsen. Även styrelserepresentanten Eva-Marie Hansson (M) från Oskarshamn avtackades vid mötet.