Motionsspår i kommunen

Träskyltar i form av pilar som visar vart familjeområdet och starten för motionsspåren är.

Pressmeddelande 171018

För de allra flesta i Oskarshamns kommun är motionsspåren inte bara en slinga där man kan springa. De är också en mötesplats för kompisgänget, en söndagsförmiddag med familjen och en träningsanläggning för den lokala klubben. Hela 88 procent av invånarna i Oskarshamns kommun har tre kilometer eller mindre till ett motionsspår.

Motionsspåren är viktiga för många, och därför har Oskarshamns kommun beslutat att göra en omfattande upprustning av alla motionsspår, både kommun- och föreningsägda. Du som undrar hur det går med just ditt favoritspår – här kommer här en lägesrapport.

Påskallaviks motionsspår och Fårbo elljusspår

Under 2017 har stora insatser lagts på spåren med nytt underlag och skogen har röjts för att uppnå bättre sikt. Under 2018 kommer de få ny belysning och nya, fina skyltar. När spåren är klara kommer de att klassas som röda spår, vilket är den högsta standarden. Under 2018 kommer även ett utegym att byggas i anslutning till elljusspåret i Påskallavik.

Figeholms motionsspår

I Figeholm var planen först att göra slingan till ett grönt spår, alltså liknande en naturstig, men efter omfattande åtgärder kommer spåret att kunna klassas som blått vilket innebär att spåret är minst en meter brett, har bra sikt och bra underlag. Under 2018 kommer också nya skyltar att sättas upp.

Bockara motionsspår

Bockara motionsspår har under 2017 fått nytt underlag och slingan uppnår nu blå standard. Under 2018 kommer även de nya skyltarna att sättas upp.

Misterhults elljusspår och Viljans motionsspår

Upprustningen av spåren kommer att ske under 2018.

Havslätts Friluftsområde och Kristinebergs elljusspår

De båda slingorna har genomgått ett antal förbättringar de senaste åren, som motorikbana och utegym i Havslätt och OCR:s hinderbana i Kristineberg. På de här slingorna kvarstår upprustning av belysningen.