Mycket stor risk för skogsbrand

Skogsbrand

Det fina vädret gör att risken för skogsbrand väntas nå extrema nivåer på flera håll i landet, bland annat Oskarshamns kommun, de närmaste dagarna, enligt SMHI:s och MSB:s prognoser. I vissa områden är spridningsrisken på samma nivåer eller högre än vad de var under den stora skogsbranden i Västmanland.
Vi uppmanar till stor försiktighet kring sådant som kan orsaka bränder i skog och mark. Det kan handla om saker som orsakar gnistbildning, fordonskörning i terrängen och naturligtvis hanteringen av eld.