Namnunderskrifter för folkomröstning om nedläggning av äldreboende i Misterhult

Fullmäktigeledamöterna Yvonne Bergvall, Socialdemokraterna, och Karl-Erik Gustavsson, Liberalerna, tar emot namnlistorna för folkomröstning om nedläggning av äldreboende i Misterhult.

På torsdagen tog Oskarshamns kommun emot listorna med namnunderskrifter för folkomröstning om nedläggning av äldreboende i Misterhult.

Det som händer närmast är att listorna ska gås igenom för att säkerställa att underskrifterna är gjorda av personer som är folkbokförda och har rösträtt i Oskarshamns kommun. Minst tio procent av kommunens invånare med rösträtt måste ha skrivit på för att frågan om folkomröstning ska prövas.

Nästa steg är att frågan kommer upp i kommunfullmäktige. Där behöver en tredjedel av ledamöterna rösta ja för att det ska bli en folkomröstning. Det är också kommunfullmäktige som beslutar vilka alternativen i omröstningen blir, det måste finnas minst två alternativ. En eventuell folkomröstning kommer att vara rådgivande.

När en folkomröstning kan hållas vet vi inte i dagsläget med tanke på osäkerheten runt corona. På bilden har fullmäktigeledamöterna Yvonne Bergvall (S) och Karl-Erik Gustavsson (L) tagit emot namnlistorna.