Näringslivsdag 10 maj

topp hundra

Näringslivsdag – tema tillväxt

Vi har sagt att vi vill bli 30 000 invånare. För att det ska vara möjligt så behövervi ett starkt näringsliv och att vi jobbar tillsammans. Du är viktig!

Kom till vår näringslivsdag och få reda på vad som görs och hur planerna framåt ser ut. Dagen erbjuder också inspiration av både lokala platsledare och entreprenörer. Självklart är det kostnadsfritt att delta och vi bjuder på lunchen.

Under dagen får vi höra:

  • Vi behöver växa / Kommunalråd Andreas Erlandsson och Ingela Ottosson
  • Ett företagsklimat att växa i /Johanna Wihl, näringslivschef
  • Vi valde Oskarshamn /Niklas Andersson, entreprenör och grundare av företaget Sizes Works
  • ”Mod och passion. Spänn bågen lite till. Var inte rädd. Det omöjliga är möjligt.” / Mikael Genberg, föreläsare, konstnär, entreprenör och innovatör 
  • Panel / Platsledare som delar med sig av framgångarna

Dessutom Tillväxttorg där du kan få veta mer om vilka möjligheter till stöd som finns för ditt företag, ställa frågor eller få hjälp att söka finansieringsstöd.

Anmäl dig nu!

Välkommen önskar Oskarshamns kommun och Attraktiva Oskarshamn AB.