Nedskräpning på återvinningsstationer

Sopor på återvinningsstation

Allt för ofta är det skräpigt runt återvinningsstationerna i kommunen. Det är en tråkig syn och många hör av sig till Oskarshamns kommun med klagomål.

Dumpning av grovsopor är inget nytt problem. Det kan vara privatpersoner som dumpar allt från soffor till kylskåp och företag som till exempel dumpar förpackningar, däck och farligt avfall. Allt detta hör hemma på Storskogens återvinningscentral.

På återvinningsstationerna kastar du det som kan källsorteras, alltså förpackningar av papper, plast, glas eller metall samt tidningar och returpapper.

Att slänga saker som inte hör hemma på återvinningsstationerna och att skräpa ner där är ett miljöbrott som kan leda till polisanmälan och åtal, då all nedskräpning i Sverige är förbjuden. I första hand är det individen som ansvarar för att inte skräpa ner.

I Oskarshamns kommun finns 19 återvinningsstationer och en återvinningscentral där du kan lämna det som går att återvinna. Stationerna sköts av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, återvinningscentralen av KSRR.

På mindre orter i kommunen finns också återvinningsstationer som Oskarshamns kommun ansvarar för. En av stationerna är mobil, och flyttas runt efter ett rullande schema.

FTI ansvarar för städning och tömning av containrarna på återvinningsstationerna. När det är skräpigt och överfullt på återvinningsstationerna anmäler du det till FTI.