Nominera till miljöpris

Misterhults skärgård

Det är dags att nominera till Äspö Miljöforskningsstiftelses miljöpris 2017.
Äspö Miljöforskningsstiftelse delar årligen ut två miljöpris om 50 000 kronor till personer, företag eller organisationer i Kalmar län som bidragit till ökat miljöengagemang genom ökade kunskaper eller praktiskt inriktade miljöinsatser.

Urvalskriterier

Prisen kan delas ut till personer, företag eller organisationer i länet som

- bidragit till ökad miljökunskap och ett högre miljöengagemang

- framstår som ett föredöme vad gäller praktiskt genomfört/genomförda miljöinsatser

- bidragit till nya, hållbara lösningar som främjar en god östersjömiljö

Nominering

Nominera en person, en organisation eller ett företag som verkar inom Kalmar län och som du anser har gjort en insats inom något av områdena genom att skicka en kort motivering till: Äspö Miljöforskningsstiftelse, SKB, Box 929, 572 29 Oskarshamn, eller e-post till: tommy.claesson@lnu.se

Sista dag för nominering är den 15 maj 2017.

Pristagare

Pristagarna utses av stiftelsens styrelse efter förslag från en priskommitté med representanter från stiftelsen, Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Oskarshamns kommun.

Priset kommer att delas ut under hösten.