Nu fortsätter satsningen på Oskarshamns stadskärna

Karta som visar hur trafilmiljön ändras i samband med COOP:s tillbyggnad

I början av januari stängs Hantverksgatan av utanför Coop. Detta innebär bland annat att det inte längre blir möjligt att svänga åt höger där Slottsgatan möter Hantverksgatan. Men också att Biogränd blir dubbelriktad när Hantverksgatan stängs. Anledningen är att Coop påbörjar sin utbyggnad och kommunen fortsätter arbetet med en ny stor central parkering och uppfräschade miljöer i staden.

En fungerande livsmedelsaffär i centrum är mycket viktigt för övrig handel liksom stadslivet. Det blir en pulsåder i staden och innebär en ökad omsättning på människor i stadskärnan. Genom att möjliggöra för Coop att bygga ut sin verksamhet kan vi öka utsikterna för att livsmedelsförsäljning kommer att finnas kvar under överskådlig tid i centrum.

Med en ny stor strategiskt placerad parkering kan Mejeriplan frigöras – vilket innebär att en helt ny hälsocentral och över 100 nya centrala lägenheter kan byggas. Ungefär hälften på Mejeriplan och andra hälften i gamla hälsocentralen på Slottsgatan. Ju fler som bor i centrum desto mer ökar underlaget för stadens butiker. Vi får fler som rör sig i staden och påverkar stadslivet positivt.

Trevliga mötesplatser och attraktiva miljöer är ett måste för att vi ska trivas och vilja spendera vår tid i centrum. Ambitionen är att skapa en innersta stadskärna där bilen inte har högsta prioritet i alla lägen – det ska vara trevligt och mysigt för fotgängare att flanera och umgås också.
I samband med utbyggnaden av Coop och den nya parkeringen kommer ett nytt torg, "Träffen", att växa fram längs Postmästargatan (ungefär i höjd med Nisse Guldsmed). Det är ett mycket litet torg men som ska få en omsorgsfull gestaltning och bli ett tillskott i stadsbilden. Även Postmästargatan planeras få en upprustning och ny utformning.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn