Ny maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Barn som klipper på papper med en sax

Nivån för maxtaxan höjs från och med 2018-01-01.

Höjningen beror på att förordning (2001:160) om stadsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ändrats.

Ändring innebär att inkomsttaket, det vill säga hushållets bruttoinkomst per månad höjs från 43 760 kr till 46 080kr. Maxtaxan anpassas och den högsta avgiftsnivån höjs från 1 313 kr till 1 382 kr.

Platsinnehavare har ansvar för att meddela rätt inkomst oh schema samt familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt.

Oskarshamns kommun kommer årligen att genomföra en inkomstkontroll av de familjer som har placering i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för respektive år. De inkomstuppgifter hushållen lämnat in jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Mer information finns under Förskola och Avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola.