Ny organisation inom Bildningsförvaltningen

Malin Bredhammar_Sara Einarsson_Lotta Lindgren

Under våren kommer rekryteringen av en bildningschef att starta. Tillförordnad förvaltningschef för Bildningsförvaltningen är Lotta Lindgren. Lotta arbetar delvis kvar som verksamhetschef för grundskolan och har kvar arbetsmiljöansvar och arbetsgivaransvar för samtliga rektorer.

Under tiden Lotta har uppdraget som förvaltningschef blir Sara Einarsson tillförordnad verksamhetschef för grundskolan. Sara jobbar som rektor i Kristdala och antar nu utmaningen att under en tid samordna, leda, utveckla och utmana arbetet på alla kommunens grundskolor, från förskoleklass till årskurs 9.

Sara Einarsson kommer att arbeta i sitt ordinarie uppdrag som rektor en till två dagar i veckan. Malin Bredhammar, fritidspedagog och lagledare på Kristdalaskolan kommer att gå in som biträdande rektor.

Bilder från vänster: Malin Bredhammar, Sara Einarsson, Lotta Lindgren.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn