Nya utemiljöer skapas runt Kulturhuset och Coop

Illustration som visar omvandlingarna runt Kulturhuset och COOP

Trevliga mötesplatser och attraktiva miljöer är ett måste för att vi ska trivas och vilja spendera vår tid i centrum. Ambitionen är att skapa en innersta stadskärna där bilen inte har högsta prioritet i alla lägen – det ska vara trevligt och mysigt för fotgängare att flanera och umgås också.
I samband med utbyggnaden av Coop och den nya parkeringen kommer ett nytt torg, "Träffen", att växa fram längs Postmästargatan (ungefär i höjd med Nisse Guldsmed). Det är ett mycket litet torg men som ska få en omsorgsfull gestaltning och bli ett tillskott i stadsbilden. Även Postmästargatan planeras få en upprustning och ny utformning.

Ny parkering skapar utrymme för bostäder

Med en ny stor strategiskt placerad parkering kan Mejeriplan frigöras – vilket innebär att en helt ny hälsocentral och över 100 nya centrala lägenheter kan byggas. Ungefär hälften på Mejeriplan och andra hälften i gamla hälsocentralen på Slottsgatan. Ju fler som bor i centrum desto mer ökar underlaget för stadens butiker. Vi får fler som rör sig i staden och påverkar stadslivet positivt.

Resecentrum flyttar – men hållplatser behålls

Gamla resecentrum utanför Forum var ytkrävande och brast i såväl utformning som parkeringsmöjligheter. Dessutom låg det på en mycket attraktiv plats i staden. Självklart ska det finnas av- och påstigningsmöjligheter i centrum – men det är inte nödvändigtvis här som bussarna behöver stanna och reglera körtider etc. Av- och påstigningsplatser behålls (längs Södra långgatan), men andra funktioner flyttas ned till nya resecentrum där en stark knutpunkt för kollektivtrafiken skapas med såväl buss, tåg, taxi som färja. Navet i knutpunkten planeras att bli den anrika järnvägsstationsbyggnaden som håller på att renoveras.

Nytt torg vid Kulturhuset

För anlägga de nya hållplatserna för busstrafik längs Södra långgatan utanför Forum behövde Hantverksgatan utanför Kulturhuset dras om och läggas närmare kyrkogården. Detta innebar en möjlighet att försköna en viktig yta i staden. Kulturhuset kan äntligen få ett värdigt entréområde med ett helt nytt torg utanför sig. Torget ska vara ett annorlunda torg – lite lekfullare – än andra torg i staden. Här ska kulturhuset på olika sätt kunna flytta ut sin verksamhet, och resenärer slå sig ned en stund i väntan på sin buss. Kulturhuset får också trafiksäkrare parkeringsplatser i samband med den nya sträckningen av Hantverksgatan.

 

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn