Oskarshamn utbildar andra räddningstjänster i fordonsbränder

Räddningstjänsten släcker en bil som brinner

Oskarshamns Räddningstjänst har i veckan utbildat personal från bland annat Örebro och Karlskogas räddningstjänster i att släcka bränder i fordon med alternativa bränslen.

Fordon med nya sorters bränslen blir allt mer vanliga, men är också en ny utmaning vid räddningsinsatser. Räddningstjänsten i Oskarshamn har utvecklat en egen metod för att släcka denna typ av bränder, en metod som väckt intresse i både Sverige och Europa.

Johannes Strömberg och Martin Arvidsson från Oskarshamns Räddningstjänst har varit i Portugal för att berätta om sitt arbete, och nu kommer också räddningstjänster från hela Sverige för att få lära sig mer om metoden som har utvecklats i Oskarshamn. Metoden kommer från en fransk förlaga som i Oskarshamn har anpassats till svenska förutsättningar.

Utbildningen handlar om att lära ut den metodik som sedan 2016 har använts i Oskarshamn. Drivmedel som man utbildar i att släcka är bland annat CNG (biogas), LPG (gasol) eller H2 (vätgas). Även elfordon som har batterier räknas in här.