Oskarshamns kommun i Almedalen

Kommunvapnet i blått och gult med blå text Oskarshamns kommun centrerat på två rader under.

Oskarshamns kommun deltar även i år i Almedalsveckan, med ett eget seminarium om hamnsaneringen. Dessutom är Oskarshamns kommun, som medlemskommun i Nätverket för starka industrikommuner, delaktig i ett seminarium om så kallade testbäddar. Båda seminarierna genomförs ombord på kärnbränslefartyget M/S Sigrid.

Du som är på plats kan ta del av hamnsaneringens seminarium 5 juli klockan 15.30. Den 4 juli, klockan 16.00, arrangerar Industrikommunerna tillsammas med Sparbanksstiftelsen Alfa ett seminarium med rubriken "Testbädd Sverige - En ny lokal verktygslåda för industriell tillväxt".

Utöver ovanstående seminarier deltar Oskarshamns representanter även i ett antal olika kostnadsfria seminarier inom olika områden i det officiella Almedalenkalendariet. Dessutom genomförs ett antal för kommunen strategiska och värdefulla möten under Almedalsveckan.

Oskarshamnsdelegationen består i år av kommunstyrelsens ordförande Peter Wretlund (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Eva-Marie Hansson (M), kommunstyrelseledamoten tillika socialnämndens ordförande Andreas Erlandsson (S), utvecklingschef Lars Ljung och marknadschef Ted Lindquist.

Hamnsaneringsprojektetprojektet företräds av projektledare Bodil Liedberg Jönsson och kommunikationssamordnare Anna Kinch. Dessutom företräds Projekt Craftsamling av kommunikationssamordnare Kristina Hägg-Blecher. Dessutom företräds kommunen av landsbygdsutvecklare Ylva Jóhannesson och etableringsledare Eva Nilsson. Representanterna deltar i olika sammanhang och delar av Almedalsveckan.

En uppföljning sker i kommunstyrelsens arbetsutskott till hösten.