Oskarshamns kommun i Almedalen

Almedalen 2018

Oskarshamns kommun deltar även i år i Almedalsveckan. Kommunen är som medlemskommun i Nätverket för starka industrikommuner delaktig i ett seminarium, som genomförs ombord på kärnbränslefartyget M/S Sigrid. Den 3 juli, kl. 16.00 arrangerar Industrikommunerna tillsammas med Sparbanksstiftelserna Kronan, Alfa och Dalarna ett seminarium med rubriken "Så blir Sverige och Norden attraktivare för att locka till sig investerare Norden som en allt attraktivare marknad för industriinvesteringar". Industri- kommuner bjuder därigenom in till investerings- samtal om industrikommunernas attraktionsbyggande.

Se i övrigt webblänk till det officiella Almedalenkalendariet: http://program.almedalsveckan.info/event/search/

Utöver ovanstående seminarium deltar Oskarshamns representanter även i ett stort antal olika kostnadsfria seminarier inom olika områden i det officiella Almedalen- kalendariet. Några medverkar även som föredragshållare i andra seminarier som genomförs. Dessutom genomförs ett antal för kommunen strategiska och värdefulla möten under Almedalsveckan. Bland annat kommer kommunledningen att sammanträffa med Scanias VD, SKB AB:s VD, Destination Gotlands VD, Region- ledningen på Gotland och hustillverkaren Sizes Works AB:s ledning med anledning av företagets etablering i Oskarshamn.

Projektet Trash-Tiki har som syfte att på olika sätt belysa utmaningarna med våra ohållbara konsumtions- och produktionsvaror men också Agenda 2030 och allas ansvar att jobba med dessa miljöfrågor. Skräpflotten Trash-Tiki seglar från Oskarshamn till Almedalen, Visby. Flotten har med sig förslag och uppmaningar från barn och skolungdomar i Oskarshamns kommun som vill uppmuntra till insatser för att minska på mängden marint skräp i haven och längs våra kuster. I nästa vecka överlämnas dessa till miljöminister Karolina Skog i Visby.

Planarkitekt Ing-Marie Söderblom medverkar i en paneldiskussion i s m seminariet "Fastighetsvärden för mångmiljardbelopp hotas av översvämning", som arrangeras av SGU, Lantmäteriet och Sjöfartsverket.

Oskarshamns delegationen består av kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S), samhällsbyggnadsnämndens tillika Smålandshamnars ordförande Peter Wretlund (S), utvecklingschef Lars Ljung, socialchef Anna Lindquist, samhälls- byggnadschef Lena Saksi, förvaltnings- chef Mats Johansson, t f näringslivschef Johanna Wihl, planarkitekt Ing-Marie Söderblom och marknadschef Ted Lindquist. Dessutom deltar projektledaren för Lokal kompetensutbyggnad-Projekt kärnavfall (LKO) Bodil Liedberg Jönsson i en paneldiskussion i slutförvarsfrågan, som arrangeras av Östhammars kommun. Kostnaderna för kommunens medverkan i Almedalen uppgår i år till cirka 60 000 kronor, varav huvuddelen omfattar boendekostnader.
Almedalenaktiviteten kommer, som alltid, att följas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott till hösten.